Cine suntem noi

2 februarie

Cine suntem noi

2 februarie

Un proiect de suflet

2 februarie

Un proiect de suflet

2 februarie

Anunt important

Conducerea UDSCR își exprimă compasiunea cu cetățenii grav afectați de calamnitățiile din ultima vreme. La solicitările reprezentanților comunităților slovace, președintele Adrian Miroslav Merka s-a deplasat în localitățiile Varasău, Sacalasău Nou și Budoi, unde a purtat discuții cu locuitorii acestor localități grav afecatate de inundațiile catastrofale din ultimele zile. În urma vizitelor, președintele UDSCR a purtat discuții cu conducerea primăriilor cât și cu Prefectura Județului Bihor. În urma acestor discuții, conducerea Prefecturii Bihor a transmis că se va organiza o comisie care va evalua pagubele și se va transmite o solicitare către Guvernul României pentru obținerea unui sprijin cât mai urgent. Președintele UDSCR Adrian Miroslav Merka, va purta discuții și cu conducerea primăriilor pentru un eventual sprijin și din partea consiliilor locale dar și cu conducerea Apelor Române, Ministerul Mediului și cu Prim-Ministrul României pentru sprijinirea acestor zone și pentru urgentarea luării măsurilor de reabilitare a căilor de acces, a măsurilor de decolmatare a văilor precum și pentru sprijinirea populației afectate. Discuții se vor purta și cu reprezentanții Ambasadei Slovaciei la București pentru un sprijin și din partea acestora. Vedenie DZSČR vyjadruje súcit s občanmi vážne zasiahnutými nedávnymi katastrofami. Na žiadosť zástupcov slovenskej komunity, predseda Adrian Miroslav Merka išiel do lokalít Varasau, Sacalasau Nou a Bodonoš, kde sa rozprával s obyvateľmi týchto lokalít, ktoré boli vážne postihnuté katastrofickými povodňami posledných dní. Po týchto návštevách predseda DZSČR diskutoval s vedením obecných úradov ako aj s Prefektúrou okresu Bihor. Po týchto diskusiách vedenie Prefektúry Bihor uviedlo, že bude zriadená komisia na vyhodnotenie škôd a rumunskej vláde bude zaslaná žiadosť o získanie naliehavej pomoci. Predseda DZSČR Adrian Miroslav Merka bude rokovať s vedením obecných úradov o možnej pomoci zo strany miestnych rád, ale tiež s vedením Rumunských vôd, Ministerstvom životného prostredia a rumunským premiérom, aby tieto oblasti podporili a urýchlili opatrenia na rehabilitáciu prístupových ciest, opatrenia na uzavretie dolín a pomoc postihnutej populácie. Diskusie budú prebiehať aj zo zástupcami slovenského Veľvyslanectva v Bukurešti, kvôli pomoci aj z ich strany
inundatii inundatii inundatii inundatii inundatii inundatii inundatii inundatii inundatii inundatii inundatii inundatii inundatii inundatii Sursa video: Alesd Online
Hotararile consiliilor locale

Iunie

L M M J V S D
1Vizita Sumuleu Ciuc, Ziua Copilului 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Evenimente

Vizita Sumuleu Ciuc

Ziua Copilului